Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market
28.08.2018. ADS Crude Carriers Plc er klassifisert som “10102040 – Oil & Gas Storage & Transportation” i GICS (Global Industry Classification Standard)

New company is admitted to trading on Merkur Market
28.08.2018. ADS Crude Carriers Plc is classified as “10102040 – Oil & Gas Storage & Transportation” in GICS (Global Industry Classification Standard)

Navn / Name: ADS Crude Carriers Plc
Ticker: ADSC-ME
Instrument ID: 1304204
ISIN: CY0108052115
Oppgjørstype / Clearing Type: Ikke clearing (Bilateralt oppgjør)
Segment: MERK
MIC kode: MERK
Instrument Type: Share (SH)
Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Børsstørrelse (EMS) / Exchange Market Size (EMS): 500
Tick Size Tabell: OBEQ_PT_9000
Range: Average Daily Number of Trades (ADNT) larger than 9000
Pålydende / Face value: USD 0,20
Antall aksjer som tas opp til notering / Number of shares for listing: 23 390 300