Oslo Børs har mottatt søknad fra ADS Crude Carriers Plc. om opptak til handel på Merkur Market.

Søknaden er behandlet i Noteringskomitéen og det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel 28. august 2018.

– Ticker: ADSC-ME
– ISIN: CY0108052115